Get closer...

Reach out beyond the tip of Llŷn on a trip to Bardsey Island…. Following the
ancient pilgrim route on a fast modern boat, we’ll show you a fabulous diversity of seabirds, seals and porpoises amid spectacular scenery. After landing, you’ll have around four hours to enjoy the peace of this unique living island where human, spiritual and natural history are always close by.

Ewch yn agosach...

Cyrhaeddwch heibio hen wlad Llŷn ar daith i Ynys Enlli, gan ddilyn llwybyr y pererinion mewn cwch cyflym, cyfoes. Cewch weld cyfoeth o adar, llamhidyddion a morloi llwyd yng ngogoniant eu helfen naturiol – cyn glanio i fwynhau heddwch arbennig yr ynys unigryw hon am ryw bedair awr. Yma mae hanes ysbrydol a chrefyddol, ynghyd a bywyd natur gogoneddus, yn agosach atom nac yn unlle.

Get closer...

Reach out beyond the tip of Llŷn on a trip to Bardsey Island…. Following the
ancient pilgrim route on a fast modern boat, we’ll show you a fabulous diversity of seabirds, seals and porpoises amid spectacular scenery. After landing, you’ll have around four hours to enjoy the peace of this unique living island where human, spiritual and natural history are always close by.

Ewch yn agosach...

Cyrhaeddwch heibio hen wlad Llŷn ar daith i Ynys Enlli, gan ddilyn llwybyr y pererinion mewn cwch cyflym, cyfoes. Cewch weld cyfoeth o adar, llamhidyddion a morloi llwyd yng ngogoniant eu helfen naturiol – cyn glanio i fwynhau heddwch arbennig yr ynys unigryw hon am ryw bedair awr. Yma mae hanes ysbrydol a chrefyddol, ynghyd a bywyd natur gogoneddus, yn agosach atom nac yn unlle.

Get closer...

Reach out beyond the tip of Llŷn on a trip to Bardsey Island…. Following the
ancient pilgrim route on a fast modern boat, we’ll show you a fabulous diversity of seabirds, seals and porpoises amid spectacular scenery. After landing, you’ll have around four hours to enjoy the peace of this unique living island where human, spiritual and natural history are always close by.

Ewch yn agosach...

Cyrhaeddwch heibio hen wlad Llŷn ar daith i Ynys Enlli, gan ddilyn llwybyr y pererinion mewn cwch cyflym, cyfoes. Cewch weld cyfoeth o adar, llamhidyddion a morloi llwyd yng ngogoniant eu helfen naturiol – cyn glanio i fwynhau heddwch arbennig yr ynys unigryw hon am ryw bedair awr. Yma mae hanes ysbrydol a chrefyddol, ynghyd a bywyd natur gogoneddus, yn agosach atom nac yn unlle.

Costs for 2020

  • £35 per adult
  • £25 per child
Trips are dependent on good weather and may be subject to cancellation.

Costau 2020

  • £35 per adult
  • £25 per child
Mae’r tripiau yn ddibynnol ar dywydd ffafriol. Gallant gael eu canslo.
wise

Trips are dependent on good weather and may be subject to cancellation.

ALL TRIPS GO FROM PORTH MEUDWY SAT NAV LL53 8DA AND FOLLOW SIGNS.
OS GRID REFERENCE – SH163255

There is a 10 minute walk to Porth Meudwy from the car park.

If you have restricted mobility please call and let us know – we’ll do our best to help you get to the island safely and comfortably.

It’s a policy of the Bardsey Island Trust that visitors are not normally allowed to bring dogs onto the island, though some residents have dogs.

Bookings: 07971 769 895

Mae tripiau yn ddibynnol ar dywydd ffafriol ac gallant gael eu canslo.

CYCHWYN O BORTH MEUDWY, LL53 8DA A DILYNWCH YR ARWYDDION.
CYFEIRNOD GRID OS – SH163255

Mae 10 munud o gerdded i Borth Meudwy o’r maes parcio.

Os nad yw eich ffitrwydd corfforol yn dda, rhowch wybod. Mi wnawn ein gorau i sicrhau ichwi daith ddiogel a chyfforddus i’r ynys.

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli wedi darogan nad yw ymwelwyr dydd na wythnosol yn cael dod a chwn – heblaw cwn tywys – gyda nhw.

Archebion: 07971 769 895

News / Newyddion

Croeso i’n gwefan newydd! Bydd mwy o newyddion yn fuan.
Talebau anrhegion ar gael nawr: ffoniwch Colin ar 07971 769 895

 

Welcome to our new website! There’ll be more news soon.
Gift vouchers now available: call Colin on 07971 769 895
Bardsey
40°
scattered clouds
humidity: 80%
wind: 16mph WSW
H 41 • L 41
47°
Wed
49°
Thu
47°
Fri
50°
Sat
Weather from OpenWeatherMap
sgrolio scroll